Enligt en undersökning från Trä- och möbelföretagen så måste närmare 2 000 personer anställas i branschen under 2017. Träindustrin i stort går bra vilket delvis hänger ihop med den starka byggkonjunkturen. Exporten utomlands har också ökat eftersom kronan är relativt svag och det gör träindustrin stark. Antalet sysselsatta har ökade med 3 000 personer under 2016. Ett problem är ändå att hitta personer med rätt utbildning i förhållande till nya marknadskrav.

Skära ner? Vi behöver snarare skruva upp.

En tredjedel av företagen uppger att arbetskraftsbristen är ett hinder för ökad produktion, enligt undersökningen. Företagen uppger också att de har svårt att hitta personer med rätt utbildning. Idag är mycket av tillverkningen inom trä- och möbelindustrin automatiserad. Det ställer nya krav på kompetenser som man företagen ibland oroar sig för. Historiskt sett är nämligen antalet elever på de relevanta utbildningarna lågt. De yrken som träindustrin eftersöker är delvis tjänstemän med teknisk bakgrund. De söker också människor med industriteknisk- och hantverksutbildning på gymnasienivå.

Eftersom träindustrins kompetensbehov inte motsvaras av tillgången av personal så uppmanar nu trä- och möbelindustrin Sveriges kommuner att utöka antalet platser på dessa utbildningar. I förlängningen varnar de dessutom för att om den tillräckliga kompetensen inte finns så hindras så kommer tillväxten att hindras. Vi får hoppas att de följer råden.

Nu över till en annan och mer personlig sak. Det är nämligen så att jag för tredje gången i ordningen tappade min samsung i golvet häromdagen. Eftersom golven i fabriken är rätt så hårda så gick den givetvis sönder. Den tredje mobilen i rad. Jag ska kolla om den går att laga. Jag undrar också om någon har ett tips på hur jag på bästa sätt kan förvara min mobil, så att den inte trillar i golvet. Jag vill samtidigt att den ska vara lättillgänglig. Är det en omöjlig kombination. Hör gärna av dig med dina tips!

Fler behöver anställas inom trä- och möbelindustrin
Tagged on:     

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

två × 5 =